Besluiten kerkelijke eenheid GKN en DGK

Posted by Initiatiefgroep on 28th Jan 2024

Synode van GKN en DGK besluiten tot kerkelijke eenheid

Persbericht van GKN:
De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland (Kampen 2023) heeft in haar zitting op zaterdag 1 december in Harderwijk, besloten De Gereformeerde Kerken (hersteld) te erkennen als ware kerken van Christus die staan en bouwen op het fundament van apostelen en profeten. Dit houdt in het erkennen van de ambten en ambtsdragers, het openstellen van de kansels en het aanvaarden van attestaties. Meer informatie op de website van GKN.

Persbericht van DGK:
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) (DGK) heeft in haar vergadering op zaterdag 20 januari 2024 te Dalfsen, in lijn met het besluit van GS Lutten 2022 en volgend op het besluit van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) op 1 december 2023, besloten de Gereformeerde Kerken Nederland te erkennen als ware kerken van Christus die staan en bouwen op het fundament van apostelen en profeten. Meer informatie op de website van DGK.