ANBI Informatie

Posted by Initiatiefgroep on 5th Jul 2022

De Initiatiefgroep GK 't Harde e.o. heeft een ANBI status aangevraagd bij de Belastingdienst. Deze pagina bevat informatie over de ANBI-aanvraag. Als u wilt zien of de ANBI aanvraag al is gehonoreerd dan kunt u de status opvragen bij de Belastingdienst.

Onderaan deze pagina vind u ook (via een download link) de detailgegevens in het Standaardformulier Publicatieplicht Kerkgenootschappen.

Algemene gegevens

Naam: Gereformeerde Kerk 't Harde e.o. 'De Bron'
KVK nummer: 86649906
RSIN nummer: 864036048
Contact e-mail: gk.tharde.eo@gmail.com

Statutair bestuur

Tot het moment dat naar de kerkorde art. 38 de ambten worden ingesteld en een kerkenraad kan worden gevormd is het voorlopig bestuur van GK 't Harde e.o. 'De Bron' verantwoordelijk voor de uitvoering van bestuurstaken.

Doelstelling

  • In overeenstemming met de gereformeerde belijdenis en de Drie Formulieren van Eenheid, uitdragen en bewaren van het Heilig Evangelie naar het Woord van God, de Bijbel.
  • In de regio 't Harde (weer) instellen, in stand houden en onderhouden van gereformeerde erediensten, catechetisch onderwijs en plaatselijke kerkelijke gemeente.

Inkomsten

De financiƫle inkomsten bestaan geheel uit vaste vrijwillige bijdragen, collecten, giften e.d.

Beloningsbeleid

Alle werkzaamheden van bestuurders, commissies en gemeenteleden worden pro deo verricht. Alleen gemaakte onkosten komen in aanmerking voor vergoeding. Predikanten en consulenten ontvangen naast het vergoeden van gemaakte kosten ook een vergoeding per preekbeurt/catechisatie les, afspraak of bezoek.

Activiteiten

De initiatiefgroep vergadert in de regel om de 3 weken om alle zaken te bespreken die nodig zijn voor het opzetten, starten en uitbouwen van de in het beleidsplan genoemde activiteiten. In maart 2022 is gestart met het beleggen van samenkomsten op de zondagmiddag. Op het moment dat het mogelijk is zullen er 2 samenkomsten per zondag gehouden worden. Een keer in de twee of drie maanden wordt er op de woensdagavond een publieke bijeenkomst gehouden waar een onderwerp wordt besproken. Catechisatielessen worden georganiseerd voor de jongeren.

Details

Overige details vindt u in het Standaardformulier Publicatieplicht Kerkgenootschappen: standaardform-publicatieplicht-kerkgenootschappen.pdf